Haberler

2017 YILI YER DEĞİŞTİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN DUYURU

28.02.2017 - Salı / ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI / Yazdır
2017 YILI YER DEĞİŞTİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN DUYURU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin, yer değişikliği başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
1- 01/06/2017 tarihi itibariyle bulunduğu hizmet alanında zorunlu çalışma süresini tamamlayacak personelden yer değiştirme talebinde bulunacaklar, Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanan listede ihtiyaç duyulan unvanların bulunduğu birimlerden en fazla 3 tercih yapacaklardır. 
 
2- Yer değişikliği talebinde bulunacak personel, başvurusunu 10/03/2017 - 17/03/2017 tarihleri arasında http://ikbs.csb.gov.tr adresindeki Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formunu doldurarak yapacak ve bilgisayar çıktısını imzalayarak görev yaptığı birime teslim edecektir.
 
3-  Personel tarafından teslim edilen talep formu, birim amiri tarafından 20/03/2017 – 24/03/2017 tarihleri arasında incelenerek http://ikbs.csb.gov.tr adresi üzerinden onaylanacak ve en geç Nisan ayı bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 
 
4- http://ikbs.csb.gov.tr adresi üzerinden yapılmayan, birim amirince onaylanmayan ve yukarıda belirtilen sürede Personel Dairesi Başkanlığına talep formu ulaştırılmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
5-  Personelin nakil talepleri, kadrosunun bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 
 
6- Başvuru iş ve işlemlerine ilişkin tüm aşamalar ile atama sonuçları, ilgili personel tarafından http://ikbs.csb.gov.tr adresinden takip edilecektir. 
 
7- Ayrıca, yer değişikliği talepleri 27/07/2012 tarihli ve 12094-(2012-18) sayılı İç Genelgenin “Atama İşlemleri” başlıklı 1 inci maddesinin (ğ) fıkrası dikkate alınarak yapılmalıdır. YER 
 
DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
 Personelin Yer Değişikliği Talebinde Bulunması 10/03/2017------ 17/03/2017 
 
Başvuruların Birim Amirince Onaylanması 20/03/2017----- 24/03/2017 
 
Başvuruların Bakanlığa Ulaştırılması 27/03/2017-----28/04/2017
 
 Taleplerin Neticelendirilmesi 01/06/2017----31/08/2017

TERCİH EDİLEBİLECEK KADROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

<<< Geri / İleri >>>