Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu

Türk İmar-Sen Disiplin Kurulu Üyeleri:

Naci  PÜRMÜS

Abdülkadir ÇAKIROĞLU

Nuri TOPARLAK

Gökben ÖZDEMİR

Hüseyin ALBAROĞLU