AFAD ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİSİ İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇTIK

AFAD ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİSİ İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇTIK
Sendikamız Türk İmar-Sen; Nöbette Dini ve Milli Bayramlarda Geçen Çalışma Sürelerinin Fazla Çalışma Süresinden Sayılmamasının dayanağı kabul edilen yönetmelik hükmünün iptali için Danıştay’da dava açtı.
Açılan davada olaya konu olan ve üyemiz adına yapılan başvuruyu reddeden Vaililik işlemi ile bu işlemin dayanağı niteliğindeki 13.03.1975 Tarihli ve 15176 Tarihli Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan,  “Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz.”Hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. 
 
Dava dilekçesinde AFAD çalışanlarının mesai mevhumu olmaksızın zorlu şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek  Anayasa da ve uluslararası sözleşmelerde; cebri çalıştırılmaların ve angaryanın yasak olduğu açıkça ifade edilmesine rağmen, ilgili personelin Nöbette Dini Ve Milli Bayramlarda Geçen Çalışma Süreleri mesai süresinden sayılmadığı belirtildi. Dava dilekçesinde 711 sayılı kanuna bağlı Nöbetçi Memur Kanunu mülga olmasına rağmen, 1975 tarihli yönetmelik hükümlerinin idarenin olumsuz işlemine gerekçe olarak gösterildiği belirtildi. 
Dilekçede konu ile ilgili, hukuki düzenlemeler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; çalışanın çalışma şartları ile ilgili, çalıştırana karşı korunduğu, asgari çalışma süreleri veya fazla çalışmalar karşısındaki hak ve yükümlüklerinin düzenlendiği, idareye fazla çalışma karşılığı, çalışanı koruyan herhangi bir yükümlülük getirmeyen çalışmaların zorla çalıştırma niteliğinde olduğu sonucu ortaya çıkmakta olduğu belirtildi.
Belirtilen nedenle;   AFAD çalışanlarının çalışma şartlarının özellik göstermesi, emeğin korunması adına fazla mesai olarak ifade edilen çalışmaların bir kısıntıya uğratılmaması, bu çalışmaların karşılığının hiçbir ayrım olmaksızın verilmesi hukuken gereklilik arz ettiği vurgulandı. Söz konusu işlemin ve ilgili yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istendi. 
Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk İmar-Sen Genel Başkanı Salih Demir “Sendikamız Türk İmar-Sen Emeği, çalışanın korumak, hakkı tesis etmek adına her platformda olduğu gibi bu konunda öncüsü ve takipçisidir. Nöbette dini ve milli bayramlarda geçen çalışma süreleri fazla çalışma süresinden sayılmalıdır. Bu konuda çalışanlar ne yazık ki mağdur edilmektedir. Çalışanların bu mağduriyetini sonlandırmak için hukuku platformda mücadelemizi başlatarak Danıştay’da davamızı açtık. Umarız çalışanları memnun edecek hayırlı bir karar çıkar. “ dedi. 

Haber Resimleri