Haberler

TKGM Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

06.04.2018 - Cuma / TAPU ve KADASTRO / Yazdır
TKGM Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.
 
6 Nisan 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30383
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak, bölge müdürleri yetki alanındaki tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile tapu müdürleri ve kadastro müdürleri hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
31/10/2003 25275
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 1/10/2005 25953
2- 20/10/2011 28090

<<< Geri / İleri >>>