AFAD’da Hukuksuz Geçici Görevlendirmeyi Sonlandırdık

AFAD’da Hukuksuz Geçici Görevlendirmeyi Sonlandırdık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki KBRN Çalışma Grup başkanlığında uzman olarak görev yapan bir üyemizin Ankara İl Afet ve Acil Durum müdürlüğüne geçici görevlendirilmesi nedeniyle sendikamız tarafından dava açılmıştı.
Davayı görüşen mahkeme geçici görevlendirmelerde kamu hizmetlerinin yürütülmesinin ilke edinilmesine vurgu yaparak kamu yararı ile bağdaşmayan bir sonucun amaçlanmaması gerektiğine dikkat çekti. 
Mahkeme idarecilerin geçici süreli görevlendirme konusundaki takdir yetkilerinin görevlendirme ilkeleri ve amacı ile sınırlı bulunduğunu belirtti. Geçici görevlendirilen personelin hangi somut görevleri yapacağının ayrıntılı olarak belirlenmesi, geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması ve geçici görevlendirmenin süresinin belirlenmesi gibi koşulların mevcut olması halinde geçici görevlendirmenin hukuka uygun sayılabileceğine dikkat çekti. 
Mahkeme davaya konu olan geçici görevlendirmenin hangi amaçla ve ne kadar süre ile yapıldığının belli olmadığına dikkat çekerek bu haliyle hukuken kabul edilebilecek bir işlem olmadığına ve geçici görevlendirme için aranan koşul ve ölçülerin olayda bulunmadığına hükmederek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 
 

Haber Resimleri