ANTALYA ŞUBE GENEL KURUL İLANI

ANTALYA ŞUBE GENEL KURUL İLANI
GENEL KURUL İLANIDIR
TÜRK İMAR-SEN
ANTALYA ŞUBE BAŞKANLIĞI’NDAN
6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirten gündemi görüşmek üzere 21/10/2017 Cumartesi günü saat 13:00-16:00 Saatleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Yemekhane salonunda yapılacaktır. 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 28/10/2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
GÜNDEM:
1.Yoklama ve Açılış
2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.Divan Teşekkülü
4.Şube Başkanının Konuşması
5.Protokol Konuşmaları
6.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
7.Denetleme Kurulu Raporunun okunması 
8.Seçim usül ve esaslarının okunması
9.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delege seçimi
10.Dilek ve Temenniler
11. Kapanış