Bilecik AFAD’da MOBBİNG’e Tepki Gösterdik

Bilecik AFAD’da MOBBİNG’e Tepki Gösterdik
11.09.2019 tarihi Çarşamba Günü Saat 13:00 te Türkiye KAMUSEN Bilecik ve Türk İmar-SEN Bursa önderliğinde, MHP İl Başkanı Mehmet KORUK, MHP İl Sekreteri Recep ERTÜRK, KAMUSEN İl Başkanı Dr. Hüseyin ALTAY, İl Başkan Yardımcısı Mehmet KARAPÜR, Türk Büro-SEN İl Temsilcisi Cüneyt TAŞKESEN, Türk İmar-SEN İl Temsilcisi Orhan Veli AYANOĞLU, Türk Yerel Hizmet SEN Temsilcisi Cemal TEMEL ve Bilecik KAMUSEN üyelerinin katılımı ile Bilecik İl AFAD binası yanında bulunan alanda, bir basın açıklaması yapıldı.
Yapılan Basın Açıklaması:
Öncelikle burada bulunan tüm arkadaşlara ve Sn. Basın mensuplarına buraya kadar geldikleri ve bahsedeceğimiz sorunların çözülmesi amacıyla yapacağımız bildiriye katılım sağladıkları için Sendikamız adına teşekkür ediyorum.
Bu kurum hiç kimsenin çiftliği değildir. Kamu Kurumları kimsenin tekelinde de değildir. Amir de olsa Memur da olsa Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uymak zorundadır. İdari amirler memurlarını Mevzuatlar içerisinde kalacak şekilde ve her memuruna eşit mesafede olacak şekilde yönetmekle yükümlüdürler.
Bu Kurumda, İl Müdürü ve Müdüre uyan Şube Müdürleri; başta sendikamız üyeleri olmak üzere birçok AFAD personeli üzerinde Kanuna aykırı uygulamalar yaparak kendilerini Kanun koyucuların üzerinde görmektedirler.
SUSMA HAYKIR HAKSIZLIĞA HAYIR
İl Müdürü göreve geldiğinden beri personel üzerinde psikolojik baskılar uygulamaktadır. Bazı Şube Müdürleri dahil birçok personele ulu orta bağırıp çağırdığı ve kapıları çarptığı bilinmektedir.
İl Müdürü, eskiden üyesi olduğu sendikanın bayraktarlığını devam ettirmektedir. Bu İl Müdürlüğünde çalışan KAMUSEN-Türk İmar SEN üyelerine bilinçli şekilde baskı uygulanmakta, Diğer Malum (Sarı) sendikaya üye olan birtakım personel ayrıcalıklı şekilde korunmaktadır.
Temsilcimize daha önce defalarca, Kamu-SEN den çıkmasını Memur Sen’ e geçmesini, Kamu-SEN de durmaması, Memur SEN e üye olmasa da sendikasız olması yönünde, baskılar yapmış, eğer bu sendikada devam ederse kendisi için iyi olmayacağını söyleyerek tehditler savurmuştur. El altından diğer sendika üyelerimize de KAMUSEN den çıkmaya yönelik ikili görüşmeler yaptığı bilinmektedir. Sendika temsilcimiz; bunlara pabuç bırakmamış Kurum içerisinde üyeleri üzerinde haksız olarak yapılan tüm idari işlemlere sabırla ve Kanun sınırlarında hareket ederek karşı durmuştur.
Özellikle Arama ve kurtarma ile Enformasyon görevini yürüten ve 24 saat esasına göre çalışan Sendikamız üyesi AFAD personeli, İl Müdürü tarafından birçok hukuksuz uygulamaya maruz kalmaktadır. Sendika temsilcimiz, Bu personelin fazla çalışma, idari izinlerdeki hukuksuz uygulamalar, kanuna aykırı görevlendirmeler, yıllık izinlerdeki keyfi uygulamalar, Mevzuata aykırı idari talimatlardan dolayı personelin Kanuni görev ve sorumluluklarından farklı olacak işler üstlendirilmeye çalışılması gibi sorunlarına karşı izleyecekleri yolda yardımcı olmanın yanında bu personel hakkında açılan haksız soruşturmaların da savunmalarına yardım etmektedir.
Personel bir taraftan hakkını ararken, İl Müdürü temsilcimizle yaptığı görüşmelerde temsilcimize, hak arayan bu personele Kılıcını Çektiğini, onlara göstereceğini, söylemekten geri durmamıştır. Temsilcimiz üzerinden Mevzuat sınırlarında dilekçe yazarak hakkını arayan üyelerimizi tehdit etmiştir. Sn. İl Müdürü; personelin dilekçe ile bir şey talep etmesi ve hakkını araması sizi neden rahatsız ediyor?
MEMURUZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ
Son zamanlarda İl Müdürü haksız uygulamalarına yenilerini eklemiştir. Mesnetsiz gerekçeler ile çay ocağı gibi Kurum’un ortak kullanım alanları gündüz mesaide kilitlenmekte, Bu alanların kapısına “Görevli Personel Harici Girilemez” yazılmakta, personel bu alanlardan faydalandırılmamaktadır. Ayrıca uzun zamandır gündüz mesai saatleri dışında kurumun ana kısmı kilitlenmektedir. Arama ve kurtarma teknisyenleri garaj bölgesindeki bir odada normal bir memurun çalışma saati üzerinde gece gündüz demeden 24 saat süre ile görev yapmaktadır. 24 saate göre çalışan personele sağlanması gereken çalışma ortamı Bilecik AFAD personeline sağlanmamaktadır. Dışarıdan kendi imkânları ile getirdikleri yiyecekleri ısıtmak için ısıtıcı gibi portatif şeyler getirdiklerinde İl Müdürü talimatı ile kaldırılmaktadır. Kurumun ana kısmı ve içerisindeki çay ocağı hangi amaçla kapatılmaktadır ve personel sokulmamaktadır. Geceleri çalışan personel aç mı kalacaktır.
Basın mensupları önünde soruyorum. Sn. İl Müdürü, siz personeli hırsız olarak mı görüyorsunuz? Yoksa personele bir çay içmeyi, bir yemek ısıtmayı çok mu görüyorsunuz? Hangi gerekçe ile ortak kullanım alanlarını kapattırıp personeli sokmuyorsunuz?
İl Müdürü; sendika üyelerimiz olan personeli üzerinde her yaptığı Kanuna ve Yönetmeliklere aykırı idari işlemleri “Kurumda Personelim Eksik” cümlesini önüne kalkan yaparak gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan, kurum kadro cetvellerinde olmayan, makam şoförü, makam sekreteri kadroları uydurmakta ve sırf kendisine hizmet etmek üzere personel görevlendirmekten geri durmamaktadır. Bir hizmet aracını Makam aracı gibi kullanmaktadır. Bu şekilde uygulamalarını ulu orta, diğer sendikamız başkanlarının yanında söylemekten de imtina etmemiştir. Diğer taraftan görevi gereği arazide inceleme yapması gereken personele şoför yok denmekte, personel şoförlüğe zorlanmakta, köylerde, dağda ve bayırda, açık arazide görevini icra etmesi gereken personele “toplu taşıma araçlarını kullanın” şeklinde idari yazılar yazılmaktadır. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur.
112 Acil Çağrı Merkezinde fiilen görevini yapan, aynı zamanda sendikamız üyelerinin de bulunduğu AFAD Enformasyon memurları tek başına 24 saat süreli vardiyada durmaktadır. Aynı birimde çalışan diğer kurumların çağrı alıcı personeli en az iki kişi olacak şekilde görev yapmaktadır. İki kişi olan bu personelin Mevzuat gereği Molaları ve istirahat hakları da vardır. Ne yazık ki sendika üyelerimizin de bulunduğu AFAD personeline bu haklar verilmemektedir. Yakın zamanda bu birimde görev yapan sendika üyemizin birine kısa süreli namaz kılmaya gittiği için soruşturma bile açılmıştır. Namaz kılmak bile personele çok görülmektedir. İbadet etmek suç mudur da soruşturma açılmaktadır.
İBADET HAKKI ENGELLENEMEZ
Bu anlattıklarımız kurumdaki psikolojik şiddetin bir kısmını içermektedir. Burada bahsi geçmeyen daha niceleri gerçekleşmiştir. İl Müdürü ve İl Müdürüne uyan şube müdürleri tarafından gün be gün personel üzerinde psikolojik baskılar artarak devam etmektedir. Neredeyse tüm personel bu baskılara maruz kalmaktadır. Özellikle Sendikamız üyesi personel bu baskıların adeta esiri haline getirilmiştir.
Bununla birlikte usulsüz şekilde başka kurumlardan Şube Müdürü görevlendirilmekte, görevlendirme yaparken ilgili mevzuata uygun olup olmadığı araştırılmamakta ve araştırılmasına da müsaade edilmemektedir.
Sendika Genel Merkezimizden tüm bu konular ile ilgili Valilik Makamlarına yapılan şikâyetlerin Makama ulaşmadığı ve İl Müdürlüğüne gönderildiği, bu durumdan Valilik Makamı’nın haberi olmadığı ilgili makamlarca teyit edilmektedir. Nasıl olur da İl Müdürünü şikâyet eden yazılar İl Müdürünün eline ulaşmaktadır.
Tüm bu süreçlerde personelin haklarının geri kazanımları ile uğraşan Temsilcimiz ve onun nezdinde Sendikamız hedef tahtasına oturtulmuştur. Şube müdürleri tarafından kendisine ve yanındaki başka bir sendika üyemize bir dönem gerçeğe aykırı tutanak tuttulmuş, olayda taraf olan Memur-Sen üyesi personel korunmaya çalışılmış,idari soruşturma açılmış, ceza verilmiş, Neyse ki kamera görüntüleri gerçeği açığa çıkarmış ve İl İdare Kurulu’na yapılmış olan haklı itiraz ile bu ceza iptal edilmiştir.
İl Müdürü bir taraftan bu şekilde uygulamalar sergilerken, diğer taraftan personele, beni siyasiler getirdi. Beni siyasiler alır. İstediğim gibi davranırım. Kimse bana bir şey yapamaz demekten de imtina etmemektedir. Bu Kurum siyasetin arka bahçesi midir? Yoksa burası bir Kamu kurumu mudur?
HAKLIYIZ GÜÇLÜYÜZ KAZANACAĞIZ
Tüm bunlar olurken, İl Müdürü, temsilcimizi Kurum içerisinde sürekli takip ettirmektedir. Temsilcimiz kurum bahçesine çıktığında, bir memur arkadaşı ile odasında oturmaya ve sohbet etmeye bile gittiğinde arkasından takip edilmekte, konuştuğu insanların yanından ayrıldığında, o memurların yanına gidilerek temsilcimizle görüşmemeleri yönünde telkinlerde bulunulmaktadır.
Anlaşılan İl Müdürü Türkiye Kamu SEN- Türk İmar Sen iş kolunu Kurumunda istememektedir. Kendisi; KAMUSEN olarak sendikacılığımızı hiç kimsenin engelleyemeyeceğini bilmelidir.
SENDİKAL HAREKET ENGELLENEMEZ
Sn İl Müdürü: Kuruma dışarıdan gelen personel veya personel olmayan kişiler, garaj kısmında bulunan arama ve kurtarma teknisyenlerinin bulunduğu alanlarda ve depolarda rahatça dolaşabilirken neden bu alanları kendi memurunuza yasaklamaya çalışıyorsunuz. Siz memurunuzun birbiriyle konuşmasına, bilgi paylaşmasına, dertleşmesine de mi tahammül edemiyorsunuz?
Bu arada, İl Müdürünün görevi personelinin kafasını mı koparmaktır? İl Müdürü bu şekilde konuşarak neyi amaçlamaktadır?
Bunu tüm basın mensuplarımızın önünde söylüyorum. Biz üyemizi yedirmeyiz. Bizde kafası koparılacak memur yoktur.
Biz KAMUSEN olarak tüm haklı üyelerimizin arkasında olduğumuzu Sn. basın mensuplarımızın nezdinde tekrar ifade ediyoruz.
Bilecik KAMUSEN olarak, ilgili makamları buradaki zulüm ortamının ve psikolojik şiddetin sona erdirilmesi için göreve davet ediyoruz. Burada bulunan herkese katıldıkları ve dinledikleri için teşekkür ederim.

Haber Resimleri