Hukuka Aykırı ve Liyakatsiz Atamanın Sonlandırılması İçin Başvurduk.

Hukuka Aykırı ve Liyakatsiz Atamanın Sonlandırılması İçin Başvurduk.
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum müdürlüğünde atama için gereken yıllık iş tecrübesini taşımamasına rağmen asaleten yapılan atama mahkeme tarafından iptal edilmişti.
Bu iptal üzerine AFAD’ın söz konusu kişiyi İl Müdürü olarak bu kez de vekaleten göreve ataması nedeniyle Sendikamız tarafından AFAD Başkanlığı’na bir başvuru yapıldı. 
Başvuruda vekaleten görevlendirme yapılabilmesi için asaleten atanma şartlarının taşınması gerektiği belirtilerek bu atamanın mahkeme kararı ile de sabit olan kanun hükümlerine aykırı olduğuna dikkat çekildi. 
Başvuruda bu atamanın yeterli tecrübe ve bilgisi oluşmamış bir kişinin müdürlüğe atanmasın vahim sonuçlara yol açabileceği belirtilerek kurumda çalışma barışı ve ahengini de bozacağının açık olduğu vurgulandı. 
Yargı kararını işlevsiz hale getiren, kariyer ve liyakat ilkeleri ile bağdaşmayan bu görevlendirme işleminin ortadan kaldırılması istendi.