İmar Barışı Denetimleri İçin Başvurduk

İmar Barışı Denetimleri İçin Başvurduk
Sendikamız Türk İmar-Sen tarafından İmar Barışı Yapı kayıt belgesi denetlenmesi işlemleri ile ilgili yaşanması muhtemel sıkıntılar, personel üzerinde oluşacak angarya iş yükü ve karşılaşılabilecek hukuki süreçler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

 Başvuruda gerekli hazırlıkların yapılarak eksikliklerin giderilmesi istendi.  “Yapı Kayıt Belgelerinin İncelenmesi ile İlgili Görevlilerin Çalışma Usul ve Esaslarının” belirlenerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine gönderilmesi talep edildi.