Sendikamızdan Hukuk Zaferi; Tapu’da Rotasyonu Durdurduk

Sendikamızdan Hukuk Zaferi; Tapu’da Rotasyonu Durdurduk
Rotasyon öngören Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yer Değiştirme Kurulu Kararlarının bazı maddelerinin iptali için dava açmıştık.

Açtığımız dava sonucunda Danıştay 2. Dairesinin verdiği red kararı nedeniyle itirazda bulunmuştuk.

Yaptığımız itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verdiği kararda kurul kararlarının 7 ve 8. Maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kurul kararında  Genel Müdürlükte oluşturulan  Yer Değiştirme Kurulunun atanma başvurularını belirtilen koşullar yönünden incelemek ve başvuruları sonuçlandırmakla görevli olup, kurum yönetmeliğinde yer almayan yeni atama koşulları gibi bir görev ve yetkisi bulunmadığına dikkat çekildi.

Mahkeme Kurul kararlarının 7 ve 8 maddelerinin  

“7-) Bölge Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanında görev yapan personelden, aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 15 yılını tamamlayanların, talepleri alınmak suretiyle, hizmet birimlerinin değiştirilmesine,
ve 8) İl merkezinde birden fazla ilçenin yer aldığı büyükşehirlerde, il merkezindeki ilçelerde bulunan Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personelden, aynı hizmet biriminde ve mevcut unvanda 10 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanların, talepleri alınmak suretiyle aynı ilin merkezinde yer alan ilçeler içerisinde yer değişikliğine tabi tutulmasına,”

Genel yönetmeliğinin Kurum yönetmelikleriyle düzenlenebileceğini öngördüğü konularda daha önce Yer değiştirme yönetmeliğine konu edilmemiş düzenlemeler olduğu belirtti.

Kurulun sahip olduğu yetkinin kapsamını aşarak yönetmelikte düzenlenmesi gereken bir alanı düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmedilerek söz konusu 7ve 8 maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Karar ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk İmar-Sen Genel Başkanı Salih Demir Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ile yanlıştan dönüldüğünü belirterek “ Yer değiştirme Kurulunun mevzuata aykırı düzenlemeleri ile çalışanlar mağdur edilmişti. Bizde Türk İmar-sen olarak kazandığımız bu davada bunu hukuken ispatlamış olduk.  Çalışanların mağduriyetinin önüne geçmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Umarız idareler bu tür yanlışlara bir daha girmezler ve çalışanları mağdur etmezler” dedi.

KARARI İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ....